a6.... Spotkanie promocyjne tomiku "z mandragory"

a6.... Spotkanie promocyjne tomiku "z mandragory"

Dzień którego nie może zapomnieć… o spotkaniu z poezją Łucji Dudzińskiej.

28 lutego 2014 roku Salon Posnania gościł Łucję Dudzińską. Gospodarz Salonu Tomasz Bombrych zorganizował spotkanie promocyjne wydanego niedawno debiutanckiego tomiku poetyckiego Łucji Z mandragory, który uzyskał nominację do Nagrody za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2013 im. K. Iłłakowiczówny. Książkę wydało Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi, co było związane z otrzymaniem Nagrody TETIS za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością na XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyńskiego.

O Łucji Dudzińskiej można by pisać dużo – szczególnie o jej pasji promowania poezji i sztuki twórców rozproszonych w różnych miastach, a skupionych w ogólnopolskiej Grupie Literycznej NA KRECHĘ, którą założyła i prowadzi od 2011 roku przy ZLP Oddział w Poznaniu. Można by wymieniać liczne nagrody i wyróżnienia, które uzyskała jako poetka w prestiżowych konkursach poetyckich w Polsce, można by jeszcze… ale w piątkowy wieczór wszyscy spotkali się po to, by posłuchać wierszy jej autorstwa i wyrazić o nich opinię.

Spotkanie poprowadził Tadeusz Żukowski – w-ce prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, znakomity poeta, eseista, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Przedstawił on bohaterkę wieczoru nie poprzez biografię i dokonania, ale otwierając krainę jej wierszy – poetyckich obrazów, przemyśleń i refleksji. Wygłoszonemu szkicowi krytycznemu jego autorstwa oraz licznym wierszom w interpretacji autorki przysłuchiwali się m.in.: Danuta Bartosz - w-ce prezes Związku Literatów Polskich, poeci: Zdzisława Kaczmarek,  Marek Słomiak, Jerzy Grupiński – od ponad 40 lat prowadzący Klub Literacki, Jolanta i Stanisław Szwarcowie – współredaktorzy „Protokołu Kulturalnego”, Marek Czuku – łódzki poeta, prozaik, recenzent, publicysta, oraz poeci z Klubu Literackiego „Dąbrówka”, Związku Literatów Polskich, przyjaciele, rodzina i miłośnicy poezji.

Spotkanie Łucji Dudzińskiej różniło się od standardowych wieczorków autorskich ze względu na to, iż do głosu dopuszczona została krytyka literacka. Obok wygłoszonego eseju Tadeusza Żukowskiego o tekstach autorki, spostrzeżenia krytycznoliterackie zaprezentowała Edyta Kulczak - poetka, polonistka, przedstawiając recenzję tomu Z mandragory oraz Marek Czuku, który szczególnie dokładnie pochylił się nad warsztatem językowym autorki.

Wiersze i rozważania krytyczne ubarwiła śpiewem Jolanta Ciecharowska. Towarzyszył jej muzyk Romuald Andrzejewski. Para artystów, oprócz własnych utworów oraz wierszy znanych poetów: St. Grochowiaka, L. Staffa, dwukrotnie (drugi raz na życzenie publiczności) zaprezentowała muzyczną wersję wiersza Łucji Dudzińskiej zatytułowanego Drzazgi, do którego Romuald Andrzejewski skomponował muzykę. Na koniec, oczywiście – rozmowy kuluarowe, dyskusje w podgrupach, wspólne zdjęcia, kwiaty, podpisywanie tomików. Autorka była szczęśliwa, a zebrani goście z pewnością usatysfakcjonowani.

z tomu Z mandragory Łucji Dudzińskiej:

Niby nic

Zastanawiasz się, co jest sufitem – bryła stropu

dająca schronienie czy klepisko granatu, z którego

gwiazdy niczym wypalone dziury wcale nie chcą

spadać. Sen za snem marszczy twarz. Zmatowieje

serce, zbledną oczy. Myślisz o tym, co w środku.

Mówisz – błękit za powiekami. Dotykam ciebie.

Wyrastają mi cudze ręce. Otwieram ramiona jak swoje.

Z ramion wyrastają pióra, zmieniają się w skrzydła,

chcą wszystko objąć, wznieść się do góry; szybować.

Są dni (albo noce), kiedy pióra wrastają do środka

i biją skrzydłami o ramę, jak motyl w potrzasku.

oprac.

Edyta Kulczak