Chrzanowski Marek

Chrzanowski Marek

Dotykanie błękitu
"Dotykanie błękitu" to zbiór krótkich wierszy-zamyśleń o człowieku; o jego miłości, wierze, o tym, co radosne i co trudne, i o jego tęsknocie za Bogiem. Dlaczego "Dotykanie błękitu"? Bo każdy człowiek jest drogą do Boga, w każdym dotykamy Boga, dotykamy błękitu.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP - Dotykanie błękitu -ISBN 978-83-7257- 296- 7, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, opracowanie graficzne: Elżbieta Książek, .(2011).  Stron 127.…i Światłem stanie się mrok
„..i Światłem stanie się mrok” to tomik wierszy, będących krótkimi medytacjami, modlitwami i zamyśleniami o Tajemnicy Boga i tajemnicy człowieka. Pełen osobistego doświadczenia wiary Autora, jego pobożności maryjnej i fascynacji kapłańskim powołaniem. Jego lektura z pewnością każdemu pomoże zejść na głębię i zadziwić się Bogiem oraz Jego stwórczym dziełem.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP - …i Światłem stanie się mrok -wydanie II. Wydawnictwo Niedziela, Częstochowa 2010

ks.dr Marek Chrzanowski FDP

Ślady na sercu -  -ISBN 83 - 7257 -226 -7, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, opracowanie graficzne: Elżbieta Książek, .(2006).  Stron 119. 

ks.dr Marek Chrzanowski FDP

Diamenty i łzy ISBN 978- 83- 7257 -296 -7, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, opracowanie graficzne: Elżbieta Książek, .(2007).  Stron 127.

 

ks.dr Marek Chrzanowski FDP

Krajobrazy milości(2005).

 

ks.dr Marek Chrzanowski FDP

Niebo i chleb powszedni - 1997

P R O Z A :

 


ks.dr Marek Chrzanowski FDP

„Odbijam się w Twoich oczach – Jestem!” jest to zbiór medytacji dla kobiet, 30 opowieści o spotkaniach pięknych, dobrych i wrażliwych dziewczyn z Jezusem, które odmieniło ich życie. Opisane kobiety szukają Jezusa, chcą iść za Nim, dzięki Niemu odnalazły siebie naprawdę. Książka ta jest spotkaniem ze Słowem Pana, skierowanym zwłaszcza do kobiecego serca, by nie utraciło swego piękna i wrażliwości.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP „Odbijam się w Twoich oczach – Jestem!”.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP

Kołysanie Słowa
"Kołysanie Słowa" to trzy tomy rozważań nad Ewangeliami z niedzieli i świąt przeznaczone na kolejne lata w cyklu A,B,C. W książkach tych możemy odnaleźć głęboką refleksję nad Słowem Bożym, która przeradza się w modlitwę osobistą. Autor zaprasza nas do intymnej relacji z Bogiem i rozmowy z Nim tak jak się rozmawia z przyjacielem. Ponad to przybliża tematy tak nam bliskie takie jak grzech, cierpienie, relacje, sens życia. W rozważaniach możemy znaleźć wiele myśli zaczerpniętych z nauczania św. Alojzego Orione oraz bł. Jana Pawła II.
Pierwsza część „Kołysania Słowa” ukazała się w 2011 r., były to komentarze na rok liturgiczny A. Najnowsze dwie części są przeznaczone do rozważania Ewangelii roku B i C. Wszystkie pozycje zostały wydane przez Wydawnictwo „Niedziela”.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP - Kołysanie Słowa - ISBN -978-83-62515-23-3, Biblioteka "Niedzieli" tom 290. Częstochcowa 2012. Wydanie I

ks.dr Marek Chrzanowski FDP
Szukając miłości
Książka jest zbiorem opowiadań, których bohaterkami są kobiety. W trzynastu opowiadaniach czytelnik zapoznaje się z historiami życia kobiet, z ich bardzo różnymi losami, życiowymi problemami, troskami i kłopotami. Mianownikiem wspólnych różnych postaw, sytuacji i wyborów jest potrzeba i poszukiwanie Miłości, wartości, ciepła, tego czegoś, co sprawia, że życie nasze i bohaterek opowiadań nie jest tylko bezmyślna egzystencją, nie koncentruje się tylko na posiadaniu, na robieniu kariery, na osiąganiu sukcesów.

ks.dr Marek Chrzanowski FDP -Szukając miłości - 2010.

przedruk ze strony autora:

http://www.ksmarek.pl/

db