Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „Recepta na wiersz”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „Recepta na wiersz”

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „Recepta na wiersz”

Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

JURY:

- Józef Baran (przewodniczący) – poeta, prozaik, publicysta,
redaktor stałej rubryki Wierszowisko w "Dzienniku Polskim”.
- Janusz Drzewucki – poeta, krytyk literacki, redaktor
działu poezji miesięcznika „Twórczość",
- Krzysztof Lisowski – poeta, krytyk, redaktor 
w „Wydawnictwie Literackim”,
- Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz (m.in. Boskiej
Komedii), publicysta, redaktor działu poezji w „Gazecie 
Wyborczej”,
- Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, m.in.  dla zespołu "Stare Dobre Małżeństwo".
- Zbigniew Bela – dyrektor Muzeum Farmacji UJ
NAGRODY:
GRAND PRIX – 5.000 PLN
II NAGRODA – 3.500 PLN
III NAGRODA – 2.000 PLN
i cztery wyróżnienia po 500 zł każde REGULAMIN

1. Do konkursu można zgłosić wiersz lub tematycznie spójny cykl wierszy (maksymalnie do pięciu utworów) swojego autorstwa, które nie były jeszcze publikowane.

2. Preferowane będą utwory, dla których źródłem inspiracji będzie aptekarstwo, szczególnie dawne (zob. pliki pt. Wstęp do Wolfganga i Wolfgang na stroniewww.muzeumfarmacji.pl w zakładce „konkurs poetycki”), w tym zwłaszcza ekspozycja krakowskiego Muzeum Farmacji (liczne zdjęcia tamże). Przy czym jurorom nie chodzi o wierszowane „wypracowania na temat”, lecz o poetycką refleksję o charakterze egzystencjalnym, metafizycznym itp., dla której punktem wyjścia, swego rodzaju trampoliną, byłyby wspomniane wyżej obszary tematyczne (dawne aptekarstwo itd.).

3. Koszt uczestnictwa w konkursie (na cele organizacyjne) wynosi 45 zł.

4. W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.muzeumfarmacji.pl (w zakładce „konkurs poetycki”) i razem z wierszem (wierszami), a także kserokopią przekazu pocztowego na kwotę 45 zł, przesłać albo tradycyjną pocztą (z dopiskiem na kopercie „konkurs poetycki”) na adres: Muzeum Farmacji, Floriańska 25, 31-019 Kraków, albo pocztą mailową (temat maila: „konkurs poetycki”) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , razem ze skanem przekazu pocztowego na kwotę 45 zł.

5. Wiersze osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu, w liczbie 25, zostaną zamieszczone w tomiku opublikowanym przez Muzeum Farmacji UJ, bez uiszczania honorarium ich autorom (Copyright by Muzeum Farmacji UJ). Autorzy tych wierszy otrzymają nieodpłatnie po 5 egzemplarzy tomiku.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zamieszczonych w tomiku wierszy również w serwisach internetowych, biuletynach, katalogach, kalendarzach itp. bez uiszczania honorarium.

7. Termin nadsyłania wierszy: do 30 listopada 2015

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 30 stycznia 2016

 

Więcej:

http://www.muzeumfarmacji.pl/

 

db