Paweł Kuszczyński - "Wartości zauważone - recenzje nie wszystkie"- promocja książki w Sali Złotej Pałacu Działyńskich

Zygmunt Dekiert

SPOJRZENIA - ŻYWE ZAPISANIEM

Wczorajsze, czwartkowe popołudnie, należało do poety, krytyka literackiego, animatora kultury – PAWŁA KUSZCZYŃSKIEGO, który w Sali Złotej Pałacu Działyńskich, promował swoją najnowszą książkę, pt. "Wartości zauważone - recenzje nie wszystkie". Liczne grono sympatyków twórczości bohatera spotkania, miało okazję zapoznać się z ogromnym dorobkiem literackim poety, słuchając wypowiedzi Danuty Bartosz i Mirosławy Prywer, redaktorów wydanej książki. Obszerną, bardzo wnikliwą recenzję publikacji, przedstawiła Barbara Kęcińska - Lempka.

Promowane dzieło, to nad wyraz cenna pozycja wydawnicza - /Libra nr 72,  2015/ – z uwagi na wyjątkowy charakter zawartych w nim treści.

W książce dominują recenzje wydanych książek poetyckich różnych autorów. Czytelnik znajdzie w niej również wstępy do almanachów, wprowadzenia poprzedzające spotkania autorskie, wygłaszane przez autora laudacje, wypowiedzi z okazji spotkań jubileuszowych, benefisów, refleksje płynące z ostatnich pożegnań poetów, w których Paweł Kuszczyński uczestniczył.

WARTOŚCI ZAUWAŻONE…, to wspaniały zapis literackich dokonań, minionych zdarzeń, które piórem poety przywołane, na nowo zaczynają tętnić życiem, pozwalają powrócić do chwil, które zaistniały pięknem, radością, czasami zadumą i smutkiem.  Prawie 200 stron, na których  znajdziemy przeżywanie, wielki szacunek dla człowieka, gloryfikację Słowa kreślonego miłością i dobrocią.

Lektura książki stwarza możliwość przywołania faktów, ważnych nie tylko dla twórców, lecz także,/a może przede wszystkim/ dla odbiorców Słowa, którzy dzięki tej publikacji, mają wyjątkową okazję kontaktu z autorami wierszy, mogą wniknąć w ich życiowe losy, przywołać słowa niesione wierszem, często przez upływ czasu uśpione.

Paweł Kuszczyński wydając swą najnowszą  książkę, budzi Słowa tych, co na zawsze odeszli i tych, którym dane jest nieść kolejne swoje wiersze do rąk i serc czytelników. Kronikarski aspekt publikacji, to niewątpliwie walor dzieła, który utwierdza czytelnika w przekonaniu, że – warto wracać do wczorajszego piękna, gdyż tylko wtedy, dzień dzisiejszy, pięknem znaczony będzie.

Niechaj sentencja ta, zagości w naszych sercach, jak w uszach piękne utwory oboisty – Tomasza Gubańskiego, który swą wirtuozerią, wzbogacił to,  jakże doniosłe dla świata kultury wydarzenie.

Przedruk::

http://poezjazygmuntdekiert.pl/?m=201508