GALA – XVI KONKURSU POEZJI EKOLOGICZNEJ – BARCIN 2015

Zygmunt Dekiert

KIEDYŚ – TERAZ – ZAWSZE

LUBOSTROŃ – 30 -go sierpnia, niedziela pełna słońca, sala pełna uczestników Gali Poezji. To tutaj  w przepięknych pałacowych wnętrzach, dokonało się podsumowanie XVI OGÓLNOLPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI EKOLOGICZNEJ, powołanego do życia przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, lat temu szesnaście.  Na tegorocznej GALI POEZJI, tradycyjnie Prezes Stowarzyszenia – Pani JANINA DRĄŻEK, z wielką serdecznością powitała przybyłych uczestników spotkania: poetów, sympatyków wiersza, gości oficjalnych.  Tegoroczne jury w składzie: Mieczysław Wojtasik – przewodniczący, Janina Drążek , Stefan Pastuszewski – członkowie i Ludwika Adamczyk – sekretarz, oceniało 305 wierszy zgłoszonych do Konkursu, poetów z różnych stron kraju.

Główne nagrody przyznano: Magdalenie Cybulskiej z Łodzi i Marii Magdalenie Pocgaj z Poznania.

XVI – ta konkursowa edycja okazała się wyjątkowo szczęśliwa dla twórców z grodu Przemysła. W pięknie wydanej antologii Konkursu pt. „TAKI BYŁ ZAMYSŁ NAJWYŻSZEGO” – znalazły się wyróżnione drukiem / oprócz wierszy laureatki/, utwory poznańskich poetów :  Krystyny Henczel, Brygidy Mielcarek, Barbary Tylman i /przy zachowaniu skromności/ – Zygmunta Dekierta.

Wydana antologia, dotyka świata  postrzeganego przez twórców: przeżyciem, refleksją, pragnieniem; świata więzionego w szerokim kręgu pojęcia – Rajskiej Krainy.  Słowa godne zapamiętania, znajdujemy w tekście wstępu do publikacji autorstwa Janiny Drążek – Poeci wraz z ekologami od szesnastu już lat tworzą wielką armię ludzi o „zielonych sercach”, która w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie konkursu, rozrasta się coraz bardziej.

Pokonkursowe resume pióra – Jakuba Kawałka, przybliża odbiorcy atmosferę zmagań twórców – o tę samą pamięć o czasie, w którym relacja z przyrodą posiadała charakter najintymniejszej, rodzinnej więzi.   Podkreślając walory wydanej książki, nie sposób pominąć wspaniałych „aktów” przyrody uwiecznionych na fotografiach autorstwa Ludwiki Adamczyk, które przenoszą nas w zaczarowany świat natury wołającej o przetrwanie.  Tak więc utrwalone wierszem i obrazem piękno, dzięki antologii staje twarzą w twarz z czytelnikiem, daje szansę kontemplacji wspaniałości natury, niesie pieśń JEJ przetrwania.

Tegoroczną Galę Poezji wspaniale dopełnił występ artystów scen bydgoskich: Romy Warmus i Eugeniusza Rzyskiego.

 

Pozostaje oczekiwanie kolejnej edycji Konkursu Poezji Ekologicznej – Barcin 2016.

więcej: http://poezjazygmuntdekiert.pl/?p=3635

 

db