Wystawa „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” w Charkowie - partnerskim mieście Poznania

logo muzem.jpg - 15.87 Kb

Miniaturka

Iryna Myronenko (Charkowski Oddział Związku Pisarzy Ukrainy)

10 września 2015 o godzinie 12:00 w Muzeum Historycznym w Charkowie otwarto wystawę "Zniszczenie polskiej elity. Katyń AB Action ". Dokumenty i fotografie z polskich, brytyjskich, niemieckich i radzieckich archiwów opowiadają o losach obywateli polskich - ofiar dwóch reżimów totalitarnych.

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce.Wersja ukraińska powstała we współpracy z ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej. Współorganizatorami prezentacji wystawy w Charkowie jest Konsulat Generalny RP w Charkowie, Wydział Kultury i Turystyki Hogan i Muzeum Historyczne w Charkowie. Wystawę otworzy Konsul Generalny RP w Charkowie Stanisław Łukasik i doradca prezesa UINP Ołeksandr Zinczenko...

więcej:

http://museum.kh.ua/events/event.html?title=Vidkryttia-vystavky-Znyshchennia-polskykh-elit-KatynAktsiia-AB


Danuta Bartosz
inne informacje o wystawie:
(-) Wiosną 1940 NKWD ZSRR na bezpośredni rozkaz Stalina, Berii i za zgodą Biura Politycznego KPZR zabito około 22 tysiące obywateli polskich - Polaków, Niemców i ukraińskiej narodowości.

(-) W Charkowie, zastrzelono 4302 osób - więźniów i jeńców Starobielska i z obozów Zachodniej Ukrainy.

(-) "Wystawa „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, poza przedstawieniem przerażających zbrodni dokonanych przez dwa największe totalitaryzmy XX wieku na społeczeństwie polskim, stawia pytania o zakres wzajemnej współpracy niemieckich nazistów i sowieckich komunistów.

Daje też prawdziwy obraz działalności władz okupacyjnych, których celem było – jak cynicznie ogłoszono 18 września 1939 r. – „przywrócenie pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do odbudowania warunków swego istnienia politycznego”. Brak zgody znacznej części społeczeństwa na tak rozumianą rolę obcej władzy w Polsce – demonstrowany w ciągu całego okresu okupacji i Polski Ludowej – pozwala nam dziś być narodem wolnym i żyć w państwie suwerennym".

Z przedmowy dr. hab. Janusza Kurtyki (-)

więcej:

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/katalogi-wystaw/10757,Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn.html

(-) Masowe aresztowania miały również miejsce na terenach pod okupacją sowiecką. W pierwszych dniach marca 1940 r. Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) pismo z projektem decyzji o likwidacji 14 700 jeńców znajdujących się w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tys. przetrzymywanych w więzieniach tzw. zachodniej Ukrainy i Białorusi. Wniosek został rozpatrzony przez Biuro Polityczne 5 marca 1940 roku. Na początku kwietnia 1940 r. ruszyły pierwsze transporty do miejsc egzekucji w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze), gdzie jeńcy byli rozstrzeliwani strzałem w tył głowy. Osoby przetrzymywane w więzieniach we Lwowie, Równem, Łucku, Tarnopolu, Stanisławowie i Drohobyczu przewieziono do Kijowa, Charkowa i Chersonia. Z kolei przetrzymywani w więzieniach w Pińsku, Brześciu, Baranowiczach i Wilejce zostali przewiezieni do Mińska. Więźniowie ci (w sumie nie mniej niż 7305 osób) zostali zlikwidowani najpewniej w miejscu docelowym podróży.

Równocześnie z akcją „rozładowania” obozów specjalnych i więzień NKWD poddało prześladowaniom rodziny skazanych na zagładę polskich jeńców. 13 kwietnia deportowano do północnych obwodów Kazachstanu ok. 61 tys. Polaków. Wywożonym pozwolono zabrać ze sobą jedynie rzeczy osobiste. Na miejscu kierowano ich do pracy w kołchozach, osiedlając w skrajnie trudnych warunkach, często na otwartym stepie.

(-) Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. ludzi. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków. Razem z Polakami zamordowanymi w 1939 r. w analogicznych operacjach na ziemiach włączonych do Rzeszy dawałoby to liczbę około 50 tys. ludzi. Znakomitą większość ofiar jednej i drugiej zbrodni można zaliczyć do polskiej elity intelektualnej.

więcej:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wystawa-Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn-w-Parlamencie-Europejskim-w-Strasburgu,wid,16889130,wiadomosc.html?ticaid=11593e

 

POZNAŃ - CHARKÓW - MIASTA PARTNERSKIE.

Kilka słów na temat umowy partnerskiej m. Poznania

zawartej z m. Charków (Ukraina)

Podpisanie umowy 24 września 1998 roku

Zakres wspólpracy Gospodarka komunalna, międzynarodowe targi, zdrowie i opieka społeczna, edukacja, kultura, sport.

Ludność Charkowa- 1,5 miliona mieszkańców

Położenie Charkowa - miasto w północno - wschodniej części Ukrainy, u zbiegu rzek - Charkowa i Lopanu, usytuowane blisko największych centrów przemysłowych Ukrainy i Rosji.

Wiadomości o mieście Charkowie - pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1655 roku. W 1765 roku edyktem Katarzyny II stało się centrum okręgu Slobidska Ukraina. W latach 1917-1934 było stolicą Socjalistycznej Ukrainy. Od 1991 roku jest miastem niepodległej Ukrainy i jednym z jej głównych ośrodków przemysłowych, handlowych, naukowych i kulturalnych. Stanowi także ważny węzeł komunikacyjny. Rozwija się tu przemysł chemiczny i farmaceutyczny. W Charkowie znajduje się największe regionalne centrum Ukraińskiej Akademii Nauk.

W bieżącym roku zainicjonowano w Charkowie

Pierwszą Wiosnę Poetycką, , w której uczestniczyli poeci z poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich:

Danuta Bartosz,

- Jerzy Fryckowski (w międzyczasie przeniósł się do Slupskiego oddziału ZLP)

oraz

- Kazimierz Burnat - prezes wrocławskiego Oddziału ZLP- inicjator kontaktów polsko - ukraińskich).

Kontakt w Charkowie Wydział Współpracy z Zagranicą - International Department, 7 Constitucii Square, Kharkiv 61200 Ukraina

tel./fax 0038 057 731 25 72

oprac.:
Danuta Bartosz