Sauer Janusz

Sauer Janusz

autor: Janusz Sauer

tytuł: Koła na wodzie

Ilustracje: Sebastian Sauer

Redaktor: Tomasz Magowski

Redaktor techniczny : Przemysław Szlenk

Współpraca: Fundacja Literacka

Przedsięwzięciu wydawniczemu patronuje dr med. Jan Majewski - Przewodniczący Sekcji HIstorii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Oddział w Poznaniu

ISBN 83-88572-85-7 Wydawwnictwo Kontekst

ISBN 83-910-121-6-6 Fundacja Literacka

Wydawnictwo Kontekst

61-111 Poznań, ul. Wieżowa 49

tel/fx: 61 851- 8511

 

 

 

autor: Janusz Sauer

tytuł : Koncert organowy

Grafiki - Klaudyna Przybył

Projekt i opracowanie komputerowe: Sebastian Sauer

Posłowie napisał Leszek Żuliński

ISBN 82-910304-0-7

Druk okładki: BAKO -DRUK 60-175 pOZNAŃ, UL. gLADIOLOWA 18