Gordziej Zbigniew

Gordziej Zbigniew

   Zbigniew Gordziej,  PIÓREM PO ŻEBRACH ANATOMII, Zdjęcie autora: Andrzej Przewoźny, Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA nr 46, ISBN 978-83-61412-81-6, Poznań 2012 

autor: Zbigniew Gordziej

tytuł: W oceanie sekund

Projekt okładki: Andrzej Przewoźny

Zdjęcie autora: z archiwów własnych

ISBN 978-83-61412-96-0

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH

Oddział wq Poznaniu

ul. Noskowskiego 24, 61-705 Poznań

tel/fax: 61 852 9931

 

SERIA WYDAWNICZA LIBRA nr 25

Redakcja Paweł Kuszczyński

Drukarnia Oświatowa

ul. Grunwaldzka 149, 60-313 Poznań

tel. 61 967 9682