Chmiel Bogusław

Chmiel Bogusław

Projekt okładki: Bogusław Chmiel

Zdjęcie autora - Marcin Chmiel

ISBN 978 - 83 - 61412 - 65 - 6

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH

Oddział w Poznaniu

os. Powstańców Warszawy 6L

61-656 Poznań

tel/fax 61 852 9931

Seria Wydawnicza LIBRA

nr 42

Redakcja: Helena Gordziej

PPHU Totem SC.

ul. Jacewskiego 89

88-100 Inowrocław

Na I stronie okładki- NIeskończony Wszechświat Aleksandry Witas

Zdjęcie - Kinga Witas

Na IV stronie okładki: zdjęcie autora: Krystyna Chmiel

ISBN 978 - 83 - 61412 - 48 - 9

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH

Oddział w Poznaniu

ul. Noskowskiego 24

61-705 Poznań

tel/fax 61 852 9931

Seria Wydawnicza LIBRA

nr 13

Redakcja: Helena Gordziej

DRUKARNIA OŚWIATOWA

ul.Grunwaldzka 149,60-313 Poznań

tel.m 61 867 96 82

 

 

db