Antkowiak - Manc Bogumiła

Antkowiak - Manc Bogumiła

ISBN 978-83-61412-68-7

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH

Oddział w Poznaniu

Poznań 2010

Seria Wydawnicza LIBRA

nr 18

Redakcja:

Helena Gordziej

Paweł Kuszczyński

Druk i oprawa: GAUDENTINUM

62-200 Gniezno, ul. Kancl. J. Łaskiego 11

tel. 61 426 3651

www.gaudentinum.pl


db