Cwaliński Jerzy

Cwaliński Jerzy

Grafika: Stanisław A. Marciniec

Biała i kolorowa seria Poetycka

pod. red. Nikosa Chadzinikolau

Nr 129

ISBN 83-86113-59-6

ZG Poznań 28394/1998

Związek Literatów Polskich

Poznań 1998