Górny Dominik

Górny Dominik

 

  Dominik Górny, POEMAT NA KSIĘŻYC I PODKOWĘ, (książka wydana pod honorowym patronatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego), Projekt okładki i ilustracje: Ryszard Kaja, Redakcja: Helena Gordziej, Wydawca / wydawnictwo: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA, nr 26 ISBN: 978-83-61412-01-4, Poznań, 2011

Dominikowi Górnemu – z wyrazami uznania i sympatii.
prof. Jerzy Buzek

Z gratulacjami za piękną frazę poetycką!
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Dla Dominika – Poety Wędrowca – młodszego kolegi po piórze.
Jacek Cygan
"Dominik Górny zadziwia czytelnika malarską wyobraźnią, łaknieniem piękna. Kiedy z ogniem w oczach mówi o Cyganach, wyraża chęć uwolnienia ich z żeliwnej obręczy cywilizacji. Chce, żeby byli z dala od „wilków lęku”, które otaczają współczesność coraz bardziej ciasnym kręgiem. Czytając wiersze Górnego, ma się ochotę przytoczyć słowa piosenki śpiewanej przez odległe jemu pokolenia – “Graj piękny Cyganie piosenkę sprzed lat”. Muzyka, taniec i śpiew to magiczne atrybuty cygańskiego życia, które stworzyły aurę wierszy Dominika Górnego. Oby nam się coś z tej poezji i czarownych skarbów cygańskiej kultury, udzieliło na szczęście".
                                                                   Helena Gordziej

Dominik Górny, POEMAT O MOIM CHOPINIE (książka wyróżniona oficjalnym logo “Chopin 2010”, zaliczona do najważniejszych wydarzeń Roku Chopinowskiego na świecie; partner honorowy wydania: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego), Projekt okładki: Ryszard Kaja (na okładce wykorzystana monotypia “Wierzby wolsztyńskie” autorstwa Stefanii Kajowej), Redakcja: Helena Gordziej, Wydawca / wydawnictwo: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA, nr 16, ISBN: 978-83-61412-60-1, Poznań, 2010

Drogiemu Dominikowi – z wdzięcznością za Chopina.
                                                                 Barbara Wachowicz

Dziękujemy Panu za pięknie wydane poezje poświęcone Fryderykowi Chopinowi.
                                             Tadeusz Różewicz, Jan Stolarczyk

Od lat śledzę z wielkim zainteresowaniem i intelektualną satysfakcją twórczość poetycką Dominika Górnego. Podziwiam jego zmaganie się ze słowem, głębię myśli i warsztatową sprawność. Z wyjątkową radością witam dlatego to szopenowskie poezjowanie Dominika Górnego, życząc jego czytelnikom doznań mieszczących się w obszarze nie tylko romantycznej, ale – myślę – uniwersalnej i wiecznej syntezy sztuk.
                                                                       prof. Jan Miodek

Gratuluję “Poematu o moim Chopinie”. Jest świetnie napisany. To piękne strofy, które mówią o tym, co ważne – o uczuciach.
                                                                     Wiesław Ochman

Dominik Górny, ŚLADAMI CHRYSTUSA,  Projekt okładki: Magdalena Wolna, Zdjęcia: ks. Dariusz Madejczyk, Dominik Górny, Redakcja: Wydawnictwo Święty Wojciech, Wydawca / wydawnictwo: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha Sp. z o.o., Wydawnictwo Święty Wojciech, ISBN: 978-83-7516-233-2, Poznań, 2009

Dominikowi Górnemu – błogosławi na twórczość poetycką.
                          ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski-Senior

Dominiku – tak mnie ucieszyłeś i wyróżniłeś najnowszym tomikiem Twojej Poezji. Z radością pójdę z Tobą “Śladami Chrystusa”.
                                                      ks. bp. Józef Zawitkowski

Dominik jest człowiekiem o zacięciu pisarskim, który nie boi się inteligentnej wymiany myśli. Kiedy dostaję od kogoś taką książkę, to wiem, co to znaczy dla drugiego człowieka. To jest bardzo duży gest podzielenia się sobą.
                                                                Jan W. Góra OP


Każdy, kto sięgnie po wiersze zawarte w tomiku „Śladami Chrystusa“, zapewne poczuje, że dane jest mu wejść w klimat spotkania. Będzie mógł powędrować po śladach Jezusa, który zaprasza nas przecież nie do czego innego, jak właśnie do pójścia za Nim. Ileż razy słyszeliśmy już te słowa skierowane do apostołów, „Pójdź za Mną”… Ileż razy, czytając je, myśleliśmy o tych Dwunastu, których Pan wybrał i powołał… Może tym razem poczujemy, że On mówi również do nas? Z pewnością zetknięcie z poezją może w taki sposób dotknąć naszego serca.
     ks. Dariusz Madejczyk, red. naczelny „Przewodnika Katolickiego”


   Dominik Górny, ROZPALIĆ STROFY, Projekt okładki: Andrzej Przewoźny, Zdjęcie autora: Barbara Światłowska-Górna, Wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA nr 4, Redakcja: Helena Gordziej, Poznań 2008.

 Dominik Górny z rozmachem tworzy kolejne wiersze adresowane do czytelników w różnym wieku. „Rozpalić strofy” to czwarty tom tego utalentowanego, pracowitego, łaknącego świeżego oddechu wierszy, twórcy. Poeta chce pokazać swoje wrażliwe wnętrze, a równocześnie przekazać credo, któremu ma zamiar być wierny w każdym dniu życia. Na poparcie słów cytaty: „ Poeto, stajesz się chirurgiem strof operującym na otwartej duszy”, „Poezja powinna być diagnozą na chorobę okaleczonych sumień”. Młody twórca ostrym, wnikliwym wzrokiem i słuchem przenika coraz bardziej wynaturzony, coraz mniej humanitarny świat. Poeta stara się wydostać z ciasnego kręgu egoizmu. Mówi: „Moim drogowskazem jest potrzebujący człowiek”, „Nie zaciskajmy w pięść dobrej woli, obdarzajmy tym, co godne i uczciwe”. Kiedyś takie poetyckie deklaracje zaliczano do nieodpowiedzialnych sloganów. Dzisiaj słowa te wypowiedziane przez młodego poetę są krzykiem, nakazem i prośbą o przywrócenie ludzkiej życzliwości, wołaniem o wskrzeszenie dawnego etosu.
                                                                Helena Gordziej

Dominik Górny w swojej poetyckiej pracy, zauważa istotę magmy dni codziennych, w nią wmyśla się i nie symplifikując, przysparza polskiej literaturze zapisy warte czytania.
                                                               Zbigniew Gordziej
Bardzo sobie cenię Pana wiersze – są dojrzałe, mają ciężar gatunkowy.
                                                              Stefan Jurkowski

Dominik Górny, DELFICKA PRZEPOWIEDNIA  (książka wydana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania), Projekt okładki: Ares Chadzinikolau, Szkice: Dominik Górny, Redakcja: Nikos Chadzinikolau, Wydawca / wydawnictwo: Seria Poetycka “Poeticon” pod redakcją A. & N. Chadzinikolau, nr 235, ISBN: 83-88143-94-8, Poznań, 2007

"Wiersze trzeciego tomu poezji Dominika Górnego utkane są z morskich mgieł i słonecznych gestów olimpijskich bogów. Kryją w sobie wiele zadumy nad życiem, marzeniami i rzeczywistością, cieszą urodą świata i natury, zadziwiają swoim światłem, ciepłem i subtelną metaforyką. Tyle w nich radości z istnienia, urzekającego liryzmu i fantazji. To szczęśliwe triforium i sensualistyczne uwielbienie, poszerzone erupcją piękna sztuki greckiej, odnawianego podczas wędrówek. Czas dla tej sztuki nie ma władzy, jak dla poezji, która jest sprawą ludzką, a rzeczą poety w wierszu zaklinać ów wielki pogłos – vox humana".
                                                                 Nikos Chadzinikolau
"Dominikowi Górnemu – Poecie Literackich Podróży w stronę Piękna".
Cristobal Colon, książę de Veragua, potomek Krzysztofa Kolumba w linii prostej

Dominik Górny, TROPEM ŚWIATŁA, Projekt okładki: na okładce obraz Elżbiety Zuzelskiej Zadory, Szkice: Dominik Górny, Redakcja: A. & N. Chadzinikolau, Wydawca / wydawnictwo: Biała i Kolorowa Seria Poetycka pod redakcją A. & N. Chadzinikolau nr 224, ISBN: 83-88143-44-1, Poznań, 2006

Poeta jest wnikliwym obserwatorem zastanej rzeczywistości. Z pasją penetruje świat przyrody, stara się zgłębić meandry człowieczej psychiki. Zdobyte doświadczenia i obserwacje zapisuje w trafne, pełne refleksji wersy. Strofy te stanowią rodzaj confiteor poety, wyrażają głęboką troskę o byt mieszkańców naszego globu. Znaczące miejsce w poezji Górnego zajmuje miłość – sprawczyni siły, która jest imperatywem nakazującym człowiekowi powielanie życia. Autor przeniknął cud miłości, ma odwagę głosić ją w wersach poezji. Nakłania do okazania uczuć, których nie należy się wstydzić.
Refleksje poety są bliskie psychicznemu zapotrzebowaniu odbiorców mowy wiązanej. Czytelnik bierze do rąk tomik z wiarą, że odczyta w nim cząstkę własnej tożsamości.
                                                                     Helena Gordziej

Dominikowi – Poecie Pojednania, wspaniałemu humaniście – jest Pan człowiekiem o gorącym sercu – dziękuję Panu.
                                                                    Leopold Kozłowski

   Dominik Górny, KWIATOWA SUITA, Na okładce: obraz na jedwabiu Elżbiety Kmak (udostępniony przez autorkę i galerię Giotto w Koninie), Zdjęcie na okładce: Barbara Światłowska-Górna, Projekt okładki: Ares, Skład: Robert Wolski, Wydawca: Biała i Kolorowa Seria Poetycka pod red. N. & A. Chadzinikolau nr 221, ISBN 83-88143-24-7, Poznań 2005.

 Gratuluję takiego debiutu książkowego. Strofy „Kwiatowej suity” mogła napisać tylko taka osoba, która jest obdarzona darem niezwykłej wrażliwości, umiłowania piękna i wiary w dobro świadczące o wielkości człowieka.
                                                              Irena Conti di Mauro

„Kwiatowa suita” to aromatyczny koncentrat liryki, subtelna metaforyka i niespotykana wrażliwość, budujące razem zaskakujące obrazy codzienności. Niech trwa…
                                                                Krystyna Konecka

Dominiku – dziękuję za te wiersze, w których ukazałeś, że poezja bliska człowiekowi, rodzi się z pokory.
                                                               ks. Jan Twardowski