Buksalewicz Paweł

Buksalewicz Paweł

Paweł Buksalewicz, DON CHICHOT, Projekt okładki: Ireneusz Woliński, Grafiki: Wojciech Buksalewicz, Współpraca redakcyjna: Iwona Bereszyńska, Wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA G&P, ISBN 978-83-7272-165-5, Poznań.

Wstęp

Każdy człowiek znaczy swój teren... myślami. Wystarczy rozejrzeć się po otoczeniu, by dostrzec mnóstwo zaznaczonych w ten sposób obszarów. Z oznaczeniami jednak różnie bywa. Na człowieczych scieżkach napotykamy zarówno wskazówki precyzyjne, jak i oznaczenia, które dawno zatarły się.

Z myślami bywa tak jak z oznaczeniami. Są myśli lepsze, lecz również takie, za które wstydzi się człowieczy rodzaj. Paweł Buksalewicz już po raz drugi oznaczył myślami przestrzenie, po których się porusza. Myśli te skrzętnie notował, by w końcu mogły ujrzeć światło dzienne. A dzieje się tak, ilekroć ktoś weźmie do ręki ten tomik i zagłębi się w zawarte w nim słowa. A czym są słowa? Wilhelm von Humbolt przypisał im niezwykłe znaczenie: Brzmienie słowa jest jakby wcieleniem mysli, a pismo ucieleśnieniem brzmienia. Obcując ze słowem, obcujemy z myślami człowieka, które tylko w ten sposób mogą wyjść poza świadomość indywidualną i ujawnić się innym. A kiedy nas już nie będzie, jedyne co pozostanie, to słowo. Słowo jest odbiciem człowieka. Któż zatem odbija się w lustrze niniejszego tomiku? Autor tych słów ujawnia skomplikowana naturę. Do otaczającej go rzeczywistości podchodzi w dwojaki sposób. Z jednej strony, widząc jej niedoskonałości, rozbraja je swoim poczuciem humoru. Z drugiej - ujawnia duszę humanisty, a jego aforyzmy noszą w sobie klimat refleksyjności i wielopoziomowego widzenia spraw otaczającego nas świata. I dobrze sie stało, że autor podzielił się swoimi myślami. Warto poprzez nie spojrzeć na to, co wokół nas.                                  Andrzej Przewoźny