Andrych Anna

Andrych Anna

   Anna Andrych, ZANIM WYPŁYNIE ŚWIT..., Redakcja: Helena Gordziej, Projekt okładki i zdjęcie na stronie I okładki: Andrzej Dębkowski, Zdjęcie autorki: Krzysztof Zimecki, Wydawca: ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU, Seria Wydawnicza LIBRA nr 3, ISBN 978-83-61412-04-5, Wydanie pierwsze, Poznań 2008.

  Anna Andrych, DO DNA, Opracowanie graficzne: Paweł Duraj, Opracowanie redakcyjne: Ziemowit Skibiński, Projekt znaku serii: Sławomir Iwański, Wydawca: Poddębickie Towarzystwo Regionalne, Poddębice 1996, Wydanie I, nakład 600 egz., Skład i łamanie: PTR, Druk: Poligrafia Sieradz