Zybura Urszula

Zybura Urszula

Zbliżenia oddalają - U.Zybura
"Zbliżenia oddalają"
autor: Urszula Zybura
Projekt okładki i ilustracje: Józef Bendziecha
Redaktor: Ryszard Bieniecki
Kalisz, 1991
Wydano nakładem Centrum Kultury i Sztuki
na zlecenie Wydziału Infrastruktury Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
DB
“Zyburki i inne aforyzmy“
- Wydawnictwo "KROPKA", Kalisz, 1998 r.
Zyburki i inne aforyzmy - U.Zybura
Profesor Marian Dobrosielski:
Recenzja "Zyburki i inne aforyzmy"
„ Gdybym zbudzony w środku nocy miał natychmiast wymienić dwa nazwiska najwspanialszych twórców polskiej aforystyki XX wieku, odpowiedziałbym bez  wahania: Stanisław Jerzy Lec i Urszula Zybura. Nazwiska te zestawiam nieprzypadkowo.  Urszula Zybura jest bowiem oryginalną i twórczą kontynuatorką stworzonej przez Leca szkoły, i już tradycji, polskiej i europejskiej współczesnej aforystyki. (…) Zastanawiałem się nieraz, dlaczego wśród wielkich twórców aforystyki tak niewiele jest kobiet. Przecież są one na ogół mądrzejsze i subtelniejsze od mężczyzn. Nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. .Do czasu zetknięcia się z aforyzmami Zybury uważałem, że jedyną wielką aforystką europejskiego kręgu kulturowego, dorównującą moralistom francuskim, najwybitniejszym aforystom anglo-  i niemieckojęzycznym i innym jest Austriaczka Marie von Ebner – Eschenbach. Obecnie obok niej, a może nawet ponad nią, stawiam Urszulę Zyburę (…) ” Profesor Marian Dobrosielski ( autor wstępu do ,,Zyburki i inne aforyzmy – wyd. ,,KROPKA”, Kalisz, 1998r.
Promocja odbyła się w grudniu 1998 r. w Warszawie, w Domu Literatury.