Gałęzewska-Krsińska Elżbieta

Gałęzewska-Krsińska Elżbieta

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, W NIEWOLI U DZIKICH GĘSI, Redakcja: Bożena Budzińska, Redaktor techniczny: Grażyna Lewandowska-Darowna, Projekt okładki: Tomasz Jasiński, Korekta: Stefan Pastuszewski, ISBN: 83-88631-35-3, Bydgoszcz 2001.

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, PRYZMAT CODZIENNOŚCI, Projekt okładki: Tomasz Krasiński, ISBN: 83-87433-57-8, Poznań

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, TYLKO DOTYKAM CZULE OPAKOWAŃ, Projekt okładki: Natalia Krekota, Grafika: Tomasz Krasiński, Redakcja: Maria Magdalena Pocgaj, Wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, ISBN: 978-83-61412-3, Poznań 2012.