Gordziej Zbigniew

1 Poezja a nauka- grzech zaniechania
2 Marks na gwałt potrzebny
3 Zmowa milczenia