Konkursy

KONKURS: BAJKA I LEGENDA ŚWIATA W ŻYCIE NAM SIĘ WPLATA

 

 

Zapraszam do udziału w konkursie BAJKA I LEGENDA ŚWIATA W ŻYCIE NAM SIĘ WPLATA  pod honorowym patronatem MEN Konkurs ma za zadanie przypomnienie młodemu pokoleniu naszych wspaniałych legend, baśni i bajek w szeroko rozumianej formie prac plastycznych czy twórczości literackiej. Chcemy zwrócić uwagę na ich wartość  i wpływ na nasze życie.

Read more

 

Ogólnopolski Konkurs: 100. rocznica bestialskiego zburzenia miasta Kalisza

Ogólnopolski Konkurs:

100. rocznica bestialskiego zburzenia miasta Kalisza

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest rozpowszechnienie i propagowanie pamięci historycznej o tragicznym losie Kalisza, nawiązującym do 100. rocznicy bestialskiego zburzenia miasta Kalisza przez Niemców w 1914 roku.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest napisanie 3 – 5 wierszy lub opowiadania, na temat: 100. rocznicy zburzenia przez Niemców miasta Kalisza

Read more

   

Nagroda Literacka XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

W czasie XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego,

który odbędzie się w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Śremie

i innych miejscowościach Wielkopolski od 4 - 7 listopada 2014 roku,

zostanie przyznana

Nagroda Literacka XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

za książkę poetycką w języku polskim wydaną w 2014 roku

(książki będące wyborem wierszy nie będą uwzględniane).

Laureata poznamy 5 listopada 2014 r. podczas inauguracji festiwalu

w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Zainteresowani autorzy, wydawnictwa i stowarzyszenia mogą nadsyłać

książki poetyckie w trzech egzemplarzach do 30 września 2014 r.

na adres organizatora:

Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
os. Powstańców Warszawy 6 L
60-656 Poznań

   

KONKURS POETYCKI "SZUFLADA"

REGULAMIN
SZUFLADA - V Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie
1. Organizatorem konkursu jest Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba
Alberta Pieloka w Oleśnie, a także Miejski Dom Kultury w Oleśnie,
Oleskie Muzeum Regionalne im. Jana Nikodema Jaronia w Oleśnie,
Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Oleśnie oraz portal
informacyjny OLESNO.ORG.

Read more

   

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału

w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych

Regulamin:

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni jak i zrzeszeni w związkach twórczych.

Read more

   

XVIII Ogólnopolski Konkurs "O koronę wierzbową"

 

 

XVIII Lednicka Wiosna Poetycka

Turniej Poetycki „O Koronę Wierzbową”

 

 

REGULAMIN:

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

- należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie,

mogą być także tematycznie związane z Ziemią Lednicką

oraz obchodami 1050-lecia rocznicy chrztu Polski,

Read more

   

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O kwiat dziewięćsiła"

 

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła”

w Skomielnej Czarnej

pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

Pana Waldemara Pawlaka

 

REGULAMIN:

1. Konkurs organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej przy wsparciu Urzędu Gminy Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie).

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworów jest dowolna. Łączna objętość zestawu wierszy o tematyce dowolnej nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku). Każdy uczestnik konkursu może dołączyć do zestawu obowiązkowego dodatkowo jeszcze po jednym wierszu (w czterech egzemplarzach każdy wiersz) w następujących kategoriach:

Read more

   

TURNIEJ POETYCKI O MALINOWĄ KARAFKĘ

KOŁO LITERACKIE PRZY KLUBIE NAUCZYCIELI MIASTA POZNANIA
I ODDZIAŁ ZLP W POZNANIU
zapraszają wszystkich chętnych na VII edycję TURNIEJU POETYCKIEGO „O MALINOWĄ KARAFKĘ”, która odbędzie się 28 stycznia 2014r. o godz. 17.00 w Klubie Nauczycieli Miasta Poznania – ul. J. Słowackiego 58/60 (oficyna w podwórzu). Wystarczy 1 wiersz w 2 egz., nawiązujący w dowolny sposób do hasła DRZWI DO LASU. Wiersz przeczytany przez autora oceni wyłonione z publiczności jury, a nagrodą dla laureata będzie butelka owocowej nalewki i dyplom.
W imieniu organizatorów - Teresa Januchta

   

Antologia: POCIĄG NASZEGO WIEKU

antologia: POCIĄG NASZEGO WIEKU

 

Portal Literacka pkp-jazda oraz Wydawnictwo Komograf ogłasza nabór do kolejnej, międzynarodowej antologii: pociąg naszego wieku.

Kolej od dawna inspiruje bardzo wielu twórców na kilku płaszczyznach. Tematów, jakich dostarcza kolej jest mnóstwo; bazujemy na współczesnych i dawnych relacjach pasażerów, estetyka i punktualność kolei wczoraj a dziś – również stanowi pewną różnicę. Chcąc wyjść naprzeciw temu, jakże trudnemu, tematowi postanowiliśmy, że pociąg naszego wieku będzie książką, w której przedstawimy kolej naszej rzeczywistości.

Read more

   

Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku

 

Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny

za Najlepszy Debiut Poetycki Roku

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich  wznawia Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku.

Fundatorem nagrody jest Miasto Poznań

Cel konkursu:

Istnieje pilna potrzeba kontynuowania tego ważnego dokonania kulturalnego, promującego od trzydziestu lat nasze miasto Poznań w kraju i za granicą. Konkurs promuje sztukę oraz inspiruje młodych ludzi do rozwijania artystycznych pasji i zdolności. Popularyzuje twórczość patronki nagrody Kazimiery Iłłakowiczówny – jednej z najważniejszych poetek polskich, powszechnie kojarzonej z Poznaniem, w którym do końca życia była wieloletnią członkinią Związku Literatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy oficyny wydawnicze, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim, do nadesłania zauważonych, ciekawych debiutów książek poetyckich wydanych w 2013 roku.

Read more

   

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”

ORGANIZATORZY:
Związek Literatów Polskich - Oddział w Szczecinie
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

REGULAMIN:
Nadrzędnym celem konkursu poetyckiego jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów, a także przypomnienie młodemu pokoleniu dorobku i sylwetki POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.
Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW GIMNAZJÓW I WSZELKIEGO TYPU SZKÓŁ ŚREDNICH.
1.    Na konkurs należy przysłać utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach poetyckich - Wiersze o tematyce różnego postrzegania i aspektu miłości (maksymalnie 3 utwory, do 22 wersów każdy) należy nadesłać w 3 egzemplarzach do dnia 24 grudnia 2013 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miesięcznik Pedagogiczny DIALOGI, Pałac Młodzieży - PCE,
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61
z dopiskiem: V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” SZCZECIN 2014

2.    Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / telefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szkoły, ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.
3.    Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej, dyplomów i nagród książkowych.
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się
8 lutego 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, al. Piastów 7, z imprezą
towarzyszącą, która odbędzie się 7 lutego 2014 r. w Pałacu Młodzieży
w Szczecinie
5. Organizator - ZLP - przewiduje wydanie jubileuszowego almanachu poetyckiego zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory laureatów z pięciu lat trwania konkursu (bez prawa do honorarium autorskiego).
6. Wiersze nagrodzone będą zaprezentowane w Miesięczniku Pedagogicznym
Dialogi.
7. Istnieje możliwość zapewnienia noclegu i zwrotu kosztów podróży przyjezdnym
laureatom.
ZAPRASZAMY!

   

Strona 2 z 6