Konkursy

VIII Edycja Konkursu im. Łucji Danielewskiej

Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Łucji Danielewskiej

"Słowo jak chleb"- Temat VIII Edycji Konkursu "Oczekiwanie"

Do pobrania:

Ulotka konkursowa: http://www.poezja-danielewska.eu/ul2013.pdf

Regulamin konkursu: http://www.poezja-danielewska.eu/reg2013.pdf

 

NAGRODA LITERACKA XXXVI MLP

W czasie XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbędzie się w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Śremie

i innych miejscowościach Wielkopolski od 4 - 7 listopada 2013 roku, zostanie przyznana

Nagroda Literacka XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

za książkę poetycką w języku polskim wydaną w 2013 roku

(książki będące wyborem wierszy nie będą uwzględniane).

Laureata poznamy 5 listopada 2013 r. podczas inauguracji festiwalu w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Zainteresowani autorzy, wydawnictwa i stowarzyszenia mogą nadsyłać książki poetyckie w trzech egzemplarzach do 30 września 2013 r. na

adres organizatora:

Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
os. Powstańców Warszawy 6 L

60-656 Poznań

   

I KONKURS NA WIERSZ PATRIOTYCZNY IM. WŁADYSŁAWY MILCZAREK

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”. 

2. Na konkurs należy nadesłać od 1 to 7 wierszy, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, ani też nagradzane w innych konkursach.
Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru.

Read more

   

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI W TURKU

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ   W  TURKU
i współorganizatorzy:
GMINA MIEJSKA W TURKU
STAROSTWO POWIATOWE
SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

Zapraszają na DZIEWIĄTĄ EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO pod hasłem:
„ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”
(Bułat Okudżawa)

Read more

   

KONKURS POETYCKI "O KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA"

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” w Skomielnej Czarnej
pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Pana Waldemara Pawlaka

REGULAMIN:
1. Konkurs organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej przy wsparciu Urzędu Gminy Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie). 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. 3.

Read more

   

O WAWRZYN SĄDECCZYZNY

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Wawrzyn Sądecczyzny”

Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają konkurs poetycki pod hasłem: Człowiek i sny.
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy.

Read more

   

O ANTAŁEK MIODÓWKI

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Antałek Miodówki”

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych.

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni, jak i zrzeszeni w związkach twórczych.
2. Należy nadesłać zestaw 4 wierszy o tematyce miłosnej, nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i w internecie.

Read more

   

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "Mój list do Świata" Sieradz 2013

W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy ukończyli 16 lat. Organizatorzy nie ograniczają tematyki nadsyłanych utworów. Mile jednak będą widziane - wśród innych - wiersze dotyczące regionu sieradzkiego; autor najlepszego z tych utworów otrzyma nagrodę specjalną. Na konkurs należy przesłać 3 wiersze (nigdzie dotąd nie publikowane i nie nagradzane) w 3 egzemplarzach. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Utwory powinny być oznaczone godłem (pseudonimem literackim). Należy do nich dołączyć kopertę zawierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, e-mail i numer telefonu.

Read more

   

Lednicka Wiosna Poetycka

XVII EDYCJA

Regulamin
Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Read more

   

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO

Dwumiesięcznik literacki „Topos”,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie
Prezydent Miasta Sopotu
ogłaszają
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO
...na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Read more

   

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Włodzimierza Pietrzaka
ph. „Cała radość życia w tworzeniu”.

Cel Konkursu:
● stworzenie wydarzenia literackiego
● promowanie młodych twórców
● integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.
1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

Read more

   

Strona 3 z 6