Konkursy

Konkurs Poetycki "O BUŁAWĘ HETMAŃSKĄ"

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską"

Regulamin:

Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP. Cele: wymiana doświadczeń twórczych, budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Read more

 

Konkurs im. Eugeniusza Szulborskiego

Konkurs na Aforyzm i Fraszkę im. Eugeniusza Szulborskiego - Satyrbia 2013
Regulamin:
Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.
Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego zestawu do trzydziestu utworów niepublikowanych w żadnej formie. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Tematyka utworów dowolna. Termin nadsyłania do 15 marca 2013r. na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Sienkiewicza 46, 15-004 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Satyrbia 2013”. Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 8-9 czerwca 2013r. w Białymstoku. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.

   

KONKURS IM. R. RILKEGO

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu organizuje KONKURS IM. R. RILKEGO. 5 wierszy w 3 egzemplarzach należy przesłać do 15 sierpnia 2013 r. (pod godłem) na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot, z dopiskiem: „Konkurs im. R. Rilkego”.

   

O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA

To kolejna edycja konkursu poetyckiego organizowana przez ks. Wacława Buryłę. Należy przesłać do 30 maja 2013 r. zestaw 4 wierszy w 4 egzemplarzach (pod godłem) na adres: Ks. Wacław Buryła ul. Polna 2, 56-320 Krośnice, z dopiskiem „O Ludzką Twarz Człowieka”. Finał odbędzie się 12 października 2013r.

   

CZŁOWIEK I SNY

Sądecka Biblioteka Publiczna organizuje konkurs poetycki pod hasłem: „Człowiek i sny”. Zestaw 1 – 2 wierszy w 4 egzemplarzach, opatrzony godłem, należy przesłać do 20 maja 2013 r. na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.09.2013r.

   

XIV AGON POETYCKI O WIENIEC AKANTU

Redakcja miesięcznika „AKANT” zaprasza do udziału w XIV Agonie Poetyckim „O wieniec Akantu”. Przedmiotem oceny jury będą wiersze nawiązujące do tematu: „Gdyby nie nadzieja… To co?”. Zestaw 1 – 4 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzony godłem należy przesłać w terminie do 27 grudnia 2013 r. na adres: Redakcja Miesięcznika „Akant”, ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: XIV Agon Poetycki „O wieniec Akantu”.

   

NATURA MOICH OKOLIC

REGULAMIN
X V I I I OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU
LITERACKO - PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO
„NATURA MOICH OKOLIC” – 2013


1. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze organizuje   X V I I I Ogólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”,  w którym mogą wziąć udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju.

Read more

   

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej "Słowo jak chleb"

http://www.poezja-danielewska.org.pl/index.html

Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Łucji Danielewskiej
"Słowo jak chleb"

Temat VII Edycji Konkursu

"Udany dzień"

Do pobrania:

Ulotka konkursowa Regulamin konkursu

   

Nagroda literacka XXXV MLP

Przed XXXV MLP

NAGRODA LITERACKA XXXV MIĘDZYNARODOWEGO LISTOPADA POETYCKIEGO ZA KSIĄŻKĘ POETYCKĄ WYDANĄ W 2012 ROKU


W czasie XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbędzie się w Poznaniu, Lesznie, Śremie i innych miejscowościach Wielkopolski od 6 - 8 listopada 2012 roku, zostanie przyznana Nagroda Literacka XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za książkę poetycką w języku polskim wydaną w 2012 roku (książki będące wyborem wierszy nie będą uwzględniane).
Laureata poznamy podczas inauguracji festiwalu w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.
Zainteresowani autorzy, wydawnictwa i stowarzyszenia mogą nadsyłać książki poetyckie w trzech egzemplarzach do 30 września 2012 r. na adres organizatora:
Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
Os. Powstańców Warszawy 6 „L”
60-656 Poznań

 

   

Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Turku

ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ   W  TURKU
i współorganizatorzy:
GMINA MIEJSKA W TURKU
STAROSTWO POWIATOWE
SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

zapraszają na ÓSMĄ EDYCJĘ
             OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO                
pod hasłem:
„ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”
(Bułat Okudżawa) 

Read more

   

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ w Ludźmierzu

Regulamin XX Konkursu Poezji Religijnej
im. ks. prof. Józefa Tischnera – Ludźmierz 2012-04-10

   W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, oceniane będą przez Jury w dwóch kategoriach: gwarowej i literackiej. Jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań. Wszyscy laureaci XIX Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera z roku 2011 nie mogą być laureatami tegorocznego konkursu. Utwory nadesłane przez laureatów mogą być drukowane w XX pokonkursowym wyborze wierszy.
   Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2012 r. Utwory prosimy przesyłać na adres:
Związek Podhalan Zarząd Oddziału w Ludźmierzu
Dom Podhalański i. K.P. Tetmajera i WŁ. Orkana
34-471 Ludźmierz, uL. Jana Pawła II 116
   Po posiedzeniu Jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, bez podania miejsca.
   Wyniki konkursu będą ogłoszone przed Pasterką Maryjną tj. o godz. 23.00 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2012 r. Wyróżnione utwory będą wykonane, a ich autorzy otrzymają nagrody, dyplomy oraz Wybór wierszy XX Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.
   Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego ich publikowania w swoich publikacjach. Każdy uczestnik XX KPR w terminie do 15 października 2012 r. otrzyma pocztą nieodpłatny egzemplarz pokonkursowego wyboru wierszy – Ludźmierz 2012, niezależnie od tego czy jego utwory będą w nim zamieszczone czy też nie.

   

Strona 4 z 6