JUBILEUSZ 20-LECIA TWÓRCZOŚCI KRYSTYNY GRYS

JUBILEUSZ KRYSTYNY GRYS

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Jubilatka

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Krystyna Grys i Dariusz Lebioda

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Wiceprezydent Leszna wręcza Krystynie Grys nagrodę

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Nagroda Pracy Organicznej im. M. Konopnickiej

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Gratulacje

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Czytanie wierszy Krystyny Grys

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Goście z Leszna

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Publiczność

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa

Toast dla Krystyny

Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w saloniku literackim ZLP w Poznaniu. Spotkanie prowadził Dariusz Tomasz Lebioda.

Foto: Kamila Maria Kampa