Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

NOTATKI MYŚLI-wego

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

i

Biblioteka Raczyńskich 

mają zaszczyt zaprosić

na Jublieuszowe Spotkania Promocyjne z nowa książką

Ryszarda Podlewskiego

NOTATKI MYŚLI-wego

czyli 

NOTES of THOUGHTS HUNTER

z cyklu Z Wielkopolską Muzą na Ty

które odbędzie się

16 kwietania (czwartek) 2009 r. o godz. 18.00

w Bibliotece Raczyńskich, pl. Wolności 19 w Poznaniu

 

W programie wieczoru:

prezentacja Autora,
aforyzmy nowe po polsku i angielsku
występ Kwartetu Jorgi
akcent plastyczny: karykatury Stanisława Mrowińskiego
wręczenie Autorowi statuetki "Hipolita" i nadanie tytułu:
"Lidera Pracy Organicznej" Towarzystawa im. H. Cegielskiego

Po spotkaniu rozmowy przy poczęstunku

Prowadzący:

Anna Elżbieta Zalewska i Edmund Dudziński 

 

"Plus 70"Radość, którą przeżywała poetka Danuta Bartosz z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin udzielała się każdemu, kto w dniu 26 marca 2009 r. uczestniczył w spotkaniu "Danuta - Poezja - Muzyka i Barw Finezja", zorganizowanym w gościnnej Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, inaugurującym cykl spotkań autorskich Wielkopolskiego Oddziału ZLP pod wspólnym tytułem:

"Z Wielkopolską Muzą na Ty"

W części oficjalnej odczytano listy gratulacyjne, nadesłane Jubilatce:

 • laudację napisaną przez Jana Leończuka poetę z Białegostoku, dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – odczytał dr Wojciech Spaleniak, dyrektor Biblioteki Raczyńskich;
 • list gratulacyjny Arcybiskupa ks. Stanisława Gądeckiego do "Wielce Szanownej Pani – Jubilatki” odczytał ksiądz prałat Ireneusz Dosz - kanclerz Kurii Metropolitarnej w Poznaniu;
 • list gratulacyjny Marka Wawrzkiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich odczytała - prowadząca spotkanie - Anna Elżbieta Zalewska, prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP.


Duże wrażenie wywarło wystąpienie dyrektora Radia Emaus ks. Macieja Kubiaka, który wręczając Pani Danucie list gratulacyjny i płytkę CD – niespodziankę zapowiedział audycję radiową „U źródeł Triduum Sacrum” z modlitewnymi tekstami poetyckimi Jubilatki w reż. Małgorzaty Jańczuk. Audycja literacko-poetycka zostanie zaprezentowana przez redaktorów Radia Emaus i aktorów Teatru Nowego w okresie Świąt Paschalnych.

Dalszą część spotkania wypełniła poezja oraz muzyka i śpiew.
Wiersze, fraszki, aforyzmy, a nawet bajki Koleżanek i Kolegów wielkopolskiego, krakowskiego, wrocławskiego Oddziału Związku Literatów Polskich prezentowano z sympatią Jubilatce oraz zebranym gościom. Lekkie w formie i treści, zabarwione kokieterią i zalotnością, ironią i drwiną, budziły uśmiechy, stwarzały pogodną atmosferę.

Poezję przeplatała muzyka i śpiew. Ave Verum" - Mozarta, "Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł" (wg słów ks. Łebka), pieśń neapolitańska "Wróć do Sorrento" oraz "Miłość - to tylko ty i ja" … zaprezentowali znani artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu: - Marek Czajka (tenor) i Irena Szulc-Kruk (liryczno-dramatyczny sopran koloraturowy) przy znakomitym akompaniamencie fortepianowym Janusza Muraszko. Muzyczny nastrój dopełniły miniatury obojowe w wykonaniu Jakuba Kaszuby.

Benefis ubarwiło malarstwo Żanety Jankiewicz, która malując "niekłamany pejzaż nadziei" - napisała dedykację: Danusiu, …czytając Twoje wspaniałe wiersze, marzę o tym, aby ich piękno, udało mi się przełożyć na malarską wizję...

Salę reprezentacyjną im. Edwarda Raczyńskiego wypełnili zaproszeni goście (ponad 150 osób).  Wśród nich m. in. znani literaci: Lech Konopiński z Poznania, Jadwiga Fillman – Zwierska z Krakowa, Andrzej Bartyński z Wrocławia, Barbara Erdmann z Lennestadt (Niemcy), a z Chicago - Andrzej Trzos, autor wystawianego na poznańskich scenach "Okna na Manhattan".

Poznańskie media sprawnie rejestrowały spotkanie, zauważając w poezji Jubilatki skrzydła wiatraków tańczące jak motyle i wiatr zamieniający się w życiodajną energię.
Po literackim i muzycznym maratonie (duchowej strawie) rozpoczęła się część nieoficjalna przy lampce wina, kawie i apetycznych przekąskach.
Niech zatem wspomnienia poezją płyną, zwłaszcza Danuty Bartosz za 70 przeżytych lat, za kwiatów kosz nie jeden i za to, że w wierszach ma plus 70.

Grono przyjaciół
z Wielkopolskiego Oddziału ZLPOprac. Stanisława Łowińska

 

Z Wielkopolską Muzą na Ty

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu rozpoczynają w bieżącym roku cykl spotkań autorskich- będących rodzajem benefisów pod wspólną nazwą:

Z WIELKOPOLSKA MUZĄ NA TY

Patronat medialny nad wszystkimi imprezami przyjęła Regionalna Telewizja w Poznaniu, a także inne poznańskie Media.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r.o godz. 18- tej zatytułowane:

DANUTA-POEZJA-MUZYKA I BARW FINEZJA

- poświęcone jubileuszowi twórczości poetyckiej Danuty Bartosz

W programie:

- Poezja - utwory Danuty Bartosz oraz fraszki, wiersze, aforyzmy, limeryki Lecha Konopińskiego, Ryszarda Podlewskiego, Niny Szmyt, Urszuli Zybury, Anny Elżbiety Zalewskiej i innych członków Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

- Muzyka - Janusz Muraszko: pianista, aranżer i akompaniator Marek Czajka, tenor - solista Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Malarstwo - wernisaż Żanety Jankiewicz
 • 16 kwietnia 2009 r., również o godzinie 18- tej, spotkanie związane z pierwszym dniem wydania kolejnego tomu aforyzmów
  Ryszarda Podlewskiego- z okazji 55 rocznicy jego debiutu w "Głosie Wielkopolskim". Tom zawierający 780 aforyzmów pt. "NOTATKI MYŚLI-wego", czyli "Notes of the Thought Hunter" wydany w dwu językach: polskim
  i angielskim. Ponadto, przewidziany jest występ muzyczny oraz wystawa fotografiii karykatur z prywatnej kolekcji Lecha Konopińskiego.
 • 1 czerwca 2009 r odbędzie się spotkanie AFORYSTYKONU, na którym
  zostaną zaprezentowane najnowsze utwory trojga aforystów:
  Urszuli Zybury z Kalisza - autorki m. inn. "Zyburaków" oraz dwóch wyżej wspomnianych poznańskich autorów wypowiadających się także
  w tej krótkiej formie: Lecha Konopińskiego i Ryszarda Podlewskiego.
  Tak liczna grupa aforystów w jednym oddziale ZLP jest ewenementem na
  skalę krajową,
 • kolejne spotkanie poświęcone będzie bogatej i różnorodnej twórczości kol. Lecha Konopińskiego, obejmującej fraszki i teksty piosenek, bajek, wierszy i haiku… Data i szczegóły tego spotkania podane będą w terminie późniejszym.


Wielkopolski Oddział ZLP jest ogromnie wdzięczny dyrekcji Biblioteki Raczyńskich za umożliwienie organizacji imprez promujących naszą twórczość i jej autorów, a także Pani Lenie Bretes -Dorożała - dyrektor Telewizji Regionalnej w Poznaniu, że zechciała patronować tym spotkaniom.

Odbywać się one będą w Dużej Sali nr 5 na I piętrze.
Każde z nich, prócz słowa, składać się będzie z muzycznych punktów programu oraz mini - wystawy plastycznej jednego twórcy wielkopolskiego wytypowanego przez literatów.

Oprac.Danuta Bartosz

   

Strona 280 z 280